svflagg engflagg
Rotfruklager

Torr luft ett känt problem.

BILD1

 Bild från ett rotfruktslager

ULTEC är ett företag, som specialiserat sig på luftbefuktning av olika lokaler, företrädesvis, lagerlokaler för rotfrukter såsom potatis- och morotslager, men även tryckerilokaler och papperslager.

Systemet bygger på det välkända SONICORE munstycket, vilket har som egenskap att fördela vatten ner till droppar på ca 5 microns diameter.

Eftersom vattenpartiklarna är mycket små, förångas dessa snabbt, vilket innebär att den relativa fuktigheten höjs. Den vattenmängd, som kan tillföras per tidsenhet bestäms av rådande temperatur och lufthastighet.

[HEM] [Vad gör vi] [Rotfruklager] [Dammbindning] [Här finns vi] [Kontakta oss] [Fotogalleri] [Länkar]