svflagg engflagg
Dammbindningssystem
ATOM2

Vattendroppe med en diameter mycket större än dammpartikeln rör sig i luftströmmen och undviker kollision

Vattendroppe med en diameter samma storlek som dammpartikeln  kolliderar med varandra

Teori och applicering.

Forskning i samband med utvecklingen av ULTEC dammbindningssystem visar att om ett tillräckligt antal droppar med ungefär samma storlek, som dammpartikeln kan produceras, är sannolikheten för en kollision mellan dessa två mycket hög. Det visar sig om dropparna är för stora i förhållande till dammpartikeln, bildas en luftström runt droppen och förhindrar en kollision, vilket innebär att dimspridningen inte har någon effekt. För dagen är därför Sonicore munstycken ett av de få munstycken, som kan producera dessa små droppar. Genom att kontrollera luft- och vattentrycket, kan man producera droppar från stora till 200-600 micron till ultrafina droppar på 1-10 micron.

Total systemlösning på dammproblem

Ett komplett ULTEC dammbindningssystem, för att avhjälpa dammproblem består av följande... 

1. All nödvändig konstruktion för uppstart och kontroll av systemet    manuellt samt för automatik.

2. Sprayramper för varje bekämpningspunkt.

3. En centralt placerad automatikcentral för styrning av hela eller      delar av de olika spraypunkterna.

4. En kompressor anpassad till det kompletta systemet.

5. Speciellt designade rörledningar, vilka kan i kalla (minusgrader utrymmen förses med värmekabel.

ULTEC dammbekämpningssystem arbetar även effektivt vid frostgrader då de producerade vattenpartiklarna ligger under vattenkristalliseringsgränsen 20 my. Ovannämnda system förhindrar även dammexplosioner. Detta sker på två sätt, dels genom bindning av de enskilda dammpartiklarna dels genom kylning (förångning av vissa vattenpartiklar) vilket sänker explosionsenergin.

[HEM] [Vad gör vi] [Rotfruklager] [Dammbindning] [Här finns vi] [Kontakta oss] [Fotogalleri] [Länkar]